fbpx

สร้างเว็บไซต์ WordPress CMS ยอดนิยมที่ใช้กันทั่วโลก

WordPress เป็นโซลูชันบล็อก CMS ยอดนิยมของโลก เนื่องจากความสะดวกในการใช้งานและมีปลั๊กอิน ให้ใช้งานมากมายอย่างกว้างขวาง สามารถเพิ่มความสามารถได้ครอบคลุมความต้องการสำหรับเว็บไซต์ธุรกิจ บริษัท ร้านค้าออนไลน์ และมีผลลัพธ์ที่ดีต่อ SEO (Search Engine Optimization) ถ้าต้องการ SEO Ranking ที่ดีจะต้องทำ On-Page / Off-Page SEO จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดรับทำเว็บไซต์ WordPress‌

Premium WordPress

เริ่มต้นธุรกิจด้วยการเลือกงบประมาณในการสร้างเว็บไซต์อย่างเหมาะสม เราแบ่งขนาดธุรกิจออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อความต้องการ และมีประสิทธิภาพ

ร้านค้าออนไลน์ WooCommerce

มีระบบตระกร้าสินค้า ระบบร้านค้าออนไลน์ ยอดนิยมด้วยปลั๊กอิน WooCommerce สำหรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะธุรกิจ E-Commerce

ปลอดภัยและรวดเร็วด้วย SSL HTTPS

ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL อีกทั้ง CMS WordPress ยังมีการอัพเดทเวอร์ชั่นอยู่เสมอ ตลอดจนมีปลั๊กอินที่ช่วยเกี่ยวกับความปลอดภัยอีกด้วย

เพิ่มความสามารถด้วย Plugin มากมาย

เราสามารถทำการเพิ่มปลั๊กอิินใช้งานได้หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการสร้างเว็บไซต์ทุกรูปแบบ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ Premium Plugin

Normal & Premium WordPress

เริ่มต้นธุรกิจด้วยการเลือกงบประมาณในการสร้างเว็บไซต์อย่างเหมาะสม เราแบ่งขนาดธุรกิจออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อความต้องการ และมีประสิทธิภาพ

ระบบร้านค้าออนไลน์ WooCommerce

มีระบบตระกร้าสินค้า ระบบร้านค้าออนไลน์ ยอดนิยมด้วยปลั๊กอิน WooCommerce สำหรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะธุรกิจ E-Commerce

ปลอดภัยและรวดเร็วด้วย SSL HTTPS

ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL อีกทั้ง CMS WordPress ยังมีการอัพเดทเวอร์ชั่นอยู่เสมอ ตลอดจนมีปลั๊กอินที่ช่วยเกี่ยวกับความปลอดภัยอีกด้วย

เพิ่มความสามารถด้วย Plugin มากมาย

เราสามารถทำการเพิ่มปลั๊กอิินใช้งานได้หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการสร้างเว็บไซต์ทุกรูปแบบ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ Premium Plugin

เว็บไซต์ สำคัญในการทำธุรกิจ เพราะนอกจากสะท้อนความน่าเชื่อถือแล้ว ยังบ่งบอกถึงแบรนด์ ความมั่นคง และเป็นเครื่องมือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และโอกาสในการขายที่มากขึ้น

หลากหลายความต้องการ ครบทุกรูปแบบรวมไว้ที่นี่ ให้เว็บไซต์ของคุณเป็นหน้าที่ของเรา

elementor

Elementor ผู้ใช้งานมากกว่า 2,000,000+

เราใช้ Page builder ที่ช่วยให้ได้ผลงานที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในเรื่อง Design

WPBarkery

 WP Bakery ผู้ใช้มากกว่า 4,300,000+

อันดับ 1 ของ Page builder ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเวอร์ชั่นเก่าใช้ชื่อว่า Visual Composer

The Glow up Package

Startup Business

เริ่มต้นเว็บไซต์ธุรกิจ

฿8000

(สำหรับบุคคลธรรมดา SME)

เว็บไซต์แสดงผล ข่าว บทความ SME

จำนวน 5 หน้ามาตรฐาน

มีระบบ Chat คุยกับลูกค้า

เลือกรูปแบบที่มีอยู่แล้ว

ระยะเวลาทำ 5 วัน

E-Commerce

ร้านค้าออนไลน์

฿18000

(สำหรับบุคคลธรรมดา SME)

เว็บไซต์บริษัท ร้านค้าออนไลน์

จำนวนหน้าตามความเหมาะสม

เราเพิ่มสินค้าให้เบื้องต้น 100 รายการ

ลูกค้าเพิ่มสินค้าได้เองไม่จำกัด

ระยะเวลาทำ 5-20 วัน

Business Growth

บริษัทหรือองค์กร

฿20000

(สำหรับองค์กร บริษัท นิติบุคคล)

เว็บไซต์บริษัท ร้านค้าออนไลน์

จำนวนหน้าตามความเหมาะสม

เราเพิ่มสินค้าให้เบื้องต้น 100 รายการ

ลูกค้าเพิ่มสินค้าได้เองไม่จำกัด

ระยะเวลาทำ 5-30 วัน

Ultimate Premium

บริษัทหรือองค์กร / มี Store ร้านค้าออนไลน์

฿35000

(สำหรับองค์กร บริษัท นิติบุคคล)

เว็บไซต์บริษัท ร้านค้าออนไลน์

จำนวนหน้าตามความเหมาะสม

เพิ่มสินค้าให้ตาม Requirement ไม่จำกัด

ลูกค้าเพิ่มสินค้าได้เองไม่จำกัด

ระยะเวลาทำ 5-60 วัน

เว็บไซต์เป็นของลูกค้า 100% ไม่มีการนำมาโฆษณาบนเว็บไซต์