fbpx

WordPress เป็น CMS ที่นิยมใช้มากที่สุด มีจำนวนผู้ใช้งานและติดตั้งทั่วโลก เหมาะกับการใช้งานครอบคลุมทุกประเภททั้งเว็บข่าว คอลัมน์ ธุรกิจ ร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น ไม่เพียงแต่เป็น Open Source แต่ยังเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์ได้ด้วย Plugin และ Themes ที่มีอยู่มากมายทั้งฟรีและแบบที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม

Posted by / September 28, 2018